Muziektherapie: gericht op het proces en het stimuleren van ontwikkeling en genezing.

Muziektherapie is een non-verbale, methodische therapievorm waarbij het muzikale vermogen van de mens wordt ingezet voor meer balans en vitaliteit. Muziektherapie werkt vanuit drie polen: de bovenpool (het denken), de middenpool (het gevoelsgebied) en de onderpool (het bewegen).

Ook kan muziektherapie bijdragen aan het sterker maken van de cliënt waardoor hij/zij meer kan incasseren, beter functioneert en beter aan zijn/haar eigen herstel kan werken. Muziektherapie helpt om je innerlijk evenwicht te (her)vinden, bij het uiten en beleven van emoties, bevorderen van de sociale vaardigheden, om tot rust te komen of jezelf juist te activeren.

Muziek is een prachtig middel om écht contact te maken met jezelf en elkaar.

Ik bied muziektherapie aan voor meervoudig complex gehandicapte kinderen, kinderen en jongeren met autisme en aanverwante stoornissen of met gedrags- en (taal)ontwikkelingsstoornissen.

Doelen

Muziektherapie ondersteunt bij het:
– contact maken, communiceren, leren herkennen, beleven en uiten van emoties.
– taal- en spraakontwikkeling
– het vergroten van het zelfvertrouwen en faalangst.
– ontspanning of juist activering, vergroten van het lichaams- en zelfbewustzijn en de motoriek.
– prikkelregulering, hyperactiviteit/ADHD en concentratieproblemen/leren focussen.

Instrumenten

Ik werk met verschillende instrumenten zoals:
-gitaar, chrotta en lier
-blokfluit, bamboefluit en intervalfluiten
-bodypercussion, kleine percussie instrumenten, boomwhackers en djembé
-koshi windgong, klankschaal, duimharp en zang

Opbouw van een traject

De eerste drie sessies vormen samen de diagnostische fase en draaien om de muzikale kennismaking met en observatie van de cliënt. Ik bied verschillende muziekinstrumenten en muzikale oefeningen aan om te kijken hoe de balans is tussen de mens, de muziekinstrumenten en de muzikale elementen. Wat past goed en minder goed? Hoe reageert hij/zij op tonen, klanken en instrumenten? Waar liggen zijn/haar interesses?

Naar aanleiding van de hulpvraag en de diagnostische fase stel ik een ‘muzikale’ diagnose, aangevuld met eventuele bevindingen van een verwijzer.

Vanuit deze muzikale diagnose stel ik een behandelplan op, waarin persoonlijke doelen worden geformuleerd. Hierin beschrijf ik welke instrumenten en werkvormen ik heb gekozen die volgens mij het beste bij de cliënt en zijn/haar hulpvraag aansluiten. Dit bespreek ik met de cliënt (indien mogelijk), de ouders en/of de verwijzer.

Halverwege de behandeling vindt er een tussenevaluatie plaats. Hierin wordt besproken hoe de therapie tot nu toe verloopt. De doelen kunnen eventueel bijgesteld worden.
Aan het einde van de behandeling, gemiddeld 12 tot 14 sessies, vindt er een eindevaluatie plaats.

Both comments and pings are currently closed.