Tarieven*

Kennismakings- en intakegesprek 30-45 minuten geen kosten aan verbonden
Tussenevaluatiegesprek buiten sessie 30 minuten €60,00
Eindevaluatiegesprek buiten sessie 30 minuten €60,00

Muziektherapie**:

Individueel** 30-45 min. €60,00
Groepstherapie 45 min. €60,00

Begeleiding:

Individueel in overleg in overleg

Coaching:

Studenten 45-60 min. €46,00
(Jong)volwassenen en ouders van gehandicapte kinderen 45-60 min. €60,00

*alle tarieven zijn inclusief voorbereiding sessie, verslagen en dossiervorming en exclusief 21% BTW.
** voor individuele muziektherapie hoeft geen BTW meer te worden betaald. Dit bedrag is exclusief 21% BTW.

Reiskosten

Buiten Leiden worden de te maken reiskosten met €0,19 per km in rekening gebracht.

Locatie

In principe wordt de therapie, begeleiding of coaching aan huis verzorgd. In overleg is het ook mogelijk om het te laten plaatsvinden op een dagbestedingsplaats of andere locatie.

Vergoeding

Muziektherapie kan (gedeeltelijk) worden vergoed door de zorgverzekeraar als u hiervoor een aanvullend pakket heeft afgesloten. Informeer hiervoor altijd bij uw zorgverzekeraar of kijk op de website van de NVKToag: www.kunstzinnigetherapie.nl.

Begeleiding kan niet vergoed worden door de zorgverzekeraar; eventueel wel uit PersoonsGebondenBudget (PGB). Informeer hiervoor altijd bij PGB.

Coaching kan niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Afzeggingen

Afzegging kan telefonisch, minimaal 24 uur van tevoren.

Uw privacy

Als uw behandelend kunstzinnig therapeut, ben ik wettelijk verplicht (vanuit de WGBO; Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst), een aantal persoonsgegevens van u vast te leggen in een dossier.
Ik behandel en beveilig deze persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Hierbij vindt u een toelichting op de werkwijze en de rechten die u heeft als cliënt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Klik hier voor de privacyverklaring.

Klachtenregeling

Soms gaat er toch iets mis en dan….

Heeft u problemen met mijn praktijkvoering?
Als u problemen hebt met mijn praktijkvoering, dan hoor ik dit graag en dan zal ik dit met u bespreken en oplossen.

Vragen over rekeningen
Voor vragen over mijn rekeningen en problemen met de financiële afwikkeling kunt u contact opnemen met mij.

Klachten
Als u klachten hebt, dan sta ik daarvoor open. Ik hoop dat u mij dit dan laat weten, dan probeer ik dat in overleg met u op te lossen.

Klachtenregeling
Hierbij vindt u mijn Klachtregeling. Deze is opgesteld op grond van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg. Daarin staat hoe u een klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld. Als u het niet eens bent met de uitkomst, kunt u een uitspraak vragen aan de onafhankelijke geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Verdere informatie vindt u in de Klachtregeling, klik op
Flyer stichting zorggeschil.

Klachtenfunctionaris
Als u het moeilijk vindt om zelf een klacht in te dienen, kan mijn klachtenfunctionaris mw. Gels Versteegh u bijstaan. Zij is onafhankelijk en kan u advies geven over het indienen van een klacht en bemiddelen. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. U kunt haar in kantooruren bereiken per telefoon op 06-22103966 en per email via klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl.

Both comments and pings are currently closed.